Włącz ułatwienia dostępu
 
Program ramowy Zjazdu
Organizator zastrzega możliwość zmian w programie
 

Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków PTD otrzymają wyłącznie osoby, które dokonają rejestracji oraz uregulują opłaty za udział w w Zjeździe.
Prawo głosu podczas Walnego otrzymają zarejestrowani i opłaceni uczestnicy, którzy opłacili wszystkie składki członkowskie do 30 kwietnia 2023 r.