Włącz ułatwienia dostępu
PROGRAM
Organizator zastrzega możliwość zmian w programie
 
Uczestnicy Zjazdu otrzymają 11 punktów edukacyjnych!

Wejście do Centrum Kongresowego podczas Zjazdu zlokalizowane będzie od ulicy Olimpijskiej
(od strony parkingów miejskich, nie od Spodka)
 
Program szczegółowy Zjazdu
 
 
Program ramowy Zjazdu
 


 
 

Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków PTD otrzymają wyłącznie osoby, które dokonają rejestracji oraz uregulują opłaty za udział w w Zjeździe.
Prawo głosu podczas Walnego otrzymają zarejestrowani i opłaceni uczestnicy, którzy opłacili wszystkie składki członkowskie do 30 kwietnia 2023 r.